Je kunt voor de zesde keer een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via de NOW. De aanvraag moet dan uiterlijk 30 september bij het UWV binnen zijn. Het gaat dan om de periode juli, augustus en september 2021.

NOW
Via de NOW kun je een deel van de loonkosten terugkrijgen als de omzet vanwege bijzondere omstandigheden, zoals Corona, is verminderd met minstens 20%. Je kunt een maximaal omzetverlies doorgeven van 80%. Is het omzetverlies groter, dan krijg je over het meerdere geen NOW.

Laatste keer NOW
Het kabinet heeft besloten dat de NOW na deze zesde periode niet langer wordt voortgezet. Er wordt nog bekeken hoe voor specifiek getroffen sectoren, zoals discotheken, een speciale tegemoetkoming geregeld kan worden.

Vergoeding 85%
De vergoeding via de NOW bedraagt 85% van de loonsom over de maand februari 2021 maal het omzetverlies met een maximum van 80%. De loonsom wordt verhoogd met 40% in verband met bijkomende loonkosten, zoals vakantiegeld.

Aanvragen via UWV
Je vraagt de NOW aan bij het UWV. Dit doet je in eerste instantie op basis van een geschat omzetverlies. Na de aanvraag krijg je een voorschot van 80% van de te verwachten tegemoetkoming.

Definitieve berekening
Pas vanaf volgend jaar 1 juni kun je de definitieve omzetdaling doorgeven en berekent het UWV de werkelijk te ontvangen tegemoetkoming. De definitieve omzetdaling kun je doorgeven tot 22 februari 2023.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.