De Belastingdienst is begonnen met het verzenden van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023. Betaal je deze aanslag op tijd in één keer, dan krijg je een betalingskorting.

Betalingskorting
Als je je voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 in één keer betaalt voor de uiterste betaaldatum van de eerste termijn, dan mag je een betalingskorting op het te betalen bedrag in mindering brengen. De hoogte van deze korting wordt berekend over de helft van het bedrag dat je moet betalen, vermenigvuldigd met het percentage van de invorderingsrente. Dit percentage bedraagt momenteel 2%. De periode waarover de korting wordt berekend loopt van de uiterste betaaldatum van de eerste termijn tot het einde van 2023.

Tip! Je hoeft de betalingskorting niet zelf te berekenen. Op je voorlopige aanslag zie je of je korting krijgt en hoe hoog deze korting is.

Betaal wel alles op tijd
De gehele voorlopige aanslag moet door de Belastingdienst ontvangen zijn op de datum die op jouw aanslag staat bij ‘eerste vervaldag’. Is het bedrag op die dag niet ontvangen door de Belastingdienst? Dan heb je geen recht op betalingskorting. Hetzelfde geldt als je maar een deel van de voorlopige aanslag op die datum betaald hebt. Je hebt in die situatie ook geen recht op een gedeeltelijke betalingskorting.

Let op! Voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023 is de betalingskorting helaas afgeschaft. Je kunt dus geen kortingsbedrag meer in mindering brengen als je de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023 in één keer betaalt.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.