Het kindgebonden budget is voor 2023 extra omhoog gegaan. Deze verhoging geldt voor elk kind. Alleenstaande ouders krijgen hier bovenop een extra verhoging van maximaal € 356 per jaar. Ook is de vermogensgrens tot wanneer je recht hebt op deze tegemoetkoming naar boven bijgesteld.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Je krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Meestal hoef je om het kindgebonden budget te ontvangen, niets te doen. Als je namelijk al een toeslag krijgt van de overheid, zoals bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag, krijg je automatisch het kindgebonden budget als je hier recht op heeft.
Ontvang je geen toeslagen, maar ben je wel van mening dat je recht hebt op het kindgebonden budget? Dan kun je dit ook zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Afhankelijk van inkomen

De hoogte van het kindgebonden budget is onder meer afhankelijk van jouw inkomen en dat van jouw partner. Vanwege de verhoging van het wettelijk minimumloon wordt ook het drempelinkomen verhoogd en krijg je dus meer kindgebonden budget bij hetzelfde inkomen ten opzichte van vorig jaar. Boven het drempelinkomen wordt het kindgebonden budget namelijk verminderd.

Vermogensgrens verhoogd
Je krijgt geen kindgebonden budget als uw vermogen meer bedraagt dan de vermogensgrens. Die ligt voor 2023 op € 127.582 (2022: €120.020). Heb je een partner, dan mag jouw gezamenlijke vermogen niet meer bedragen dan € 161.329 (2022: €151.767).

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-31414 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder