Uiterlijk 14 maart 2023 stuurt het UWV de voorlopige berekening van tegemoetkomingen volgens de Wtl voor 2022. Dit betreft LIV, jeugd-LIV en LKV. Kijk deze berekeningen goed na. Verbeteringen zijn namelijk nog mogelijk tot en met 1 mei 2023.

LIV

Je hebt voor het jaar 2022 waarschijnlijk recht op lage-inkomensvoordeel (LIV) als u in 2022:
• een of meerdere werknemers in dienst had die gemiddeld minimaal € 10,73 tot en met maximaal € 13,43 per uur verdienden, en
• die werknemers in 2022 minimaal 1248 uren verloonde.
Het LIV is voor het jaar 2022 verhoogd en bedraagt € 0,78 per verloond uur per werknemer met een maximum van € 1.520 per werknemer per jaar.

Jeugd-LIV
Het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) kan voor het jaar 2022 oplopen tot maximaal € 613,60 per werknemer per jaar. U heeft recht op jeugd-LIV voor het jaar 2022 als u in 2022 een of meerdere werknemers in dienst had die op 31 december 2021 18, 19 of 20 jaar oud waren. Het gemiddelde uurloon van deze werknemers dat zij verdienden, moet daarnaast nagenoeg gelijk zijn aan het wettelijk minimumloon voor hun leeftijd.

LKV
Mogelijk hebt je ook recht op een loonkostenvoordeel (LKV) voor het jaar 2022, omdat je in 2022 een of meerdere voormalig werkloze oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers, werknemers uit de doelgroep banenafspraak of scholingsbelemmerden in dienst had. Dit voordeel kan oplopen tot maximaal € 6.000 per werknemer per jaar.

Verbeteringen tot en met 1 mei 2023

De voorlopige berekening van het UWV is gebaseerd op jouw aangiften loonheffingen 2022 die je uiterlijk 31 januari 2023 bij de Belastingdienst indiende. Kijk daarom goed na of je alle gegevens juist in jouw aangifte loonheffingen hebt opgenomen. Tot en met 1 mei 2023 kun je nog verbeteringen aanbrengen. Verbeteringen die je daarna nog aanbrengt, worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van LIV, jeugd-LIV en LKV.

Aangifte juist, berekening onjuist?
Zijn alle gegevens juist in de aangifte loonheffingen opgenomen, maar klopt de voorlopige berekening desondanks niet? Dan kun je bellen met de UWV Telefoon Werkgevers. Je kunt deze telefoon ook bellen als je na 15 maart 2023 nog geen voorlopige berekening heeft ontvangen.
Tip! Stuur de voorlopige berekening ook naar jouw adviseur die jouw loonadministratie voor jou verzorgt. Deze adviseur kan de berekening controleren en mogelijke correcties in de aangiften loonheffingen tijdig doorgeven aan de Belastingdienst.

Contact

Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-31414 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder