Het kabinet gaat ruim €284 miljoen investeren in zogenaamde Regio Deals. In Regio Deals werkt het Rijk met provincies samen om complexe opgaven aan te pakken. Het is voor de vierde keer dat voorstellen via Regio Deals worden gelanceerd.

Regio Deals
Via Regio Deals wordt geprobeerd de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. De Regio Deals zijn over het hele land verspreid. Het Rijk financiert de helft van de kosten. De bijdrages van het Rijk lopen in deze vierde ronde qua omvang uiteen van €5 miljoen voor Mainstage Amsterdam, tot €30 miljoen voor Zuid- en Oost-Drenthe.

Selectiecriteria
De keuze voor een project hangt af van een viertal selectiecriteria: hoe groot, urgent en complex is het, hoe integraal is de aanpak, wie investeert en hoeveel, en hoe worden regionale overheden, inwoners en bedrijven erbij betrokken. Ook de verdeling over Nederland en al afgesloten Regio Deals zijn van belang.

Voorbeelden Regio Deals
Een van de vele Regio Deals is gericht op het terugdringen van leegstand in winkelcentra in steden. Ook vernieuwing en verduurzaming van de landbouw en het creëren van nieuwe bestemmingen voor lege stallen wordt mogelijk via Regio Deals.

Nog twee rondes
Er komen nog twee mogelijkheden voor het indienen van Regio Deals. Hiervoor is nog ruim €600 miljoen beschikbaar. Er zijn al 30 Regio Deals van start gegaan, waaraan nu dus weer 14 nieuwe Regio Deals worden toegevoegd.

Aanmelden via de RVO
Regio’s die een Regio Deal willen aanmelden, kunnen terecht bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Het aanmeldloket is echter nog niet opengesteld. Houd de speciale pagina op RVO.nl hiervoor in de gaten.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-31414 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder