Soms is een ondernemer niet in staat om zijn facturen te betalen. Door de Coronacrisis speelt dit in een bepaalde branche momenteel meer dan voorheen. Betaal je de facturen niet (op tijd)? Houd er dan rekening mee dat je (mogelijk) de BTW die je eerder in aftrek bracht aan de Belastingdienst, moet terugbetalen.

Terugbetalen BTW na één jaar
Als een ondernemer één jaar na afloop van de betalingstermijn van een factuur deze nog niet betaald heeft, moet hij de BTW die hij eerder voor deze factuur in zijn BTW-aangifte in aftrek bracht, aan de Belastingdienst terugbetalen.

In de reguliere BTW-aangifte
Terugbetalen gebeurt via de periodieke BTW-aangifte. Is bijvoorbeeld op 20 september 2021 één jaar na afloop van de betalingstermijn verstreken, dan betaal je de BTW terug in de aangifte van het derde kwartaal 2021 (als je per kwartaal BTW-aangifte doet) of van september 2021 (als je per maand BTW-aangifte doet).

Let op! Betaalt een ondernemer de BTW niet of te laat terug? Dan kan de Belastingdienst deze BTW naheffen met boete.

Betalingstermijn
Wanneer het moment van BTW terugbetalen is, is afhankelijk van de betalingstermijn die je met de leverancier/opdrachtnemer contractueel hebt afgesproken. Heeft de factuur bijvoorbeeld een dagtekening 5 september 2020 en is de afgesproken betalingstermijn 15 dagen, dan verstreek de betalingstermijn op 20 september 2020. Heb je op 30 september 2021 nog steeds niet betaald? Dan betaal je de BTW, die je eerder in aftrek bracht, terug in de BTW-aangifte derde kwartaal of september 2021.

Let op! Is geen betalingstermijn afgesproken, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de rekening. In bovenstaand voorbeeld verloopt het jaar dan op 4 oktober 2021. Doe je per maand BTW-aangifte, dan betaal je de BTW terug als je op 31 oktober 2021 nog steeds niet betaald hebt. Doe je per kwartaal aangifte, dan ligt deze termijn op 31 december 2021.

Alsnog betalen rekening
Betaalde je de BTW terug aan de Belastingdienst en betaal je later alsnog de factuur aan de leverancier/opdrachtnemer? Dan kun je de BTW weer in aftrek brengen in de periodieke BTW-aangifte.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.