De invorderingsrente op belastingschulden is vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 1 naar 2%. Medio 2023 volgt nog een verdere stijging.

Wanneer invorderingsrente?
Heb je op de uiterste betaaldatum jouw belastingen nog niet betaald? Dan ben je invorderingsrente verschuldigd vanaf de dag na de uiterste betaaldatum tot de dag waarop jouw betaling door de Belastingdienst ontvangen is.

Hoogte invorderingsrente
De invorderingsrente was in verband met de Coronacrisis tot en met 30 juni 2022 verlaagd naar 0,01%. Vanaf 1 juli 2022 bedroeg de invorderingsrente 1%. Vanaf 1 januari 2023 is de invorderingsrente verder verhoogd naar 2%. Per 1 juli 2023 volgt een stijging naar 3%, waarna vanaf 1 januari 2024 de invorderingsrente weer uitkomt op het oude niveau van vóór de Coronacrisis, namelijk 4%.

Aflossen coronabelastingschulden?
Je bent ook invorderingsrente verschuldigd over jouw belastingschulden waarvoor je langdurig uitstel van betaling kreeg in verband met de Coronacrisis. Deze schulden worden vanaf 1 oktober 2022 in principe in 60 gelijke maandelijkse termijnen afgelost. De verhoging van de invorderingsrente kan misschien reden zijn om deze schulden al eerder af te lossen, mits dit uiteraard tot de mogelijkheden behoort.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.