Het plan om het lage-inkomensvoordeel (LIV) ook in 2023 te verhogen, gaat niet door. Wat worden nu de nieuwe bedragen voor 2023 en wat scheelt dat met 2022?

Lage-inkomensvoordeel
Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers met werknemers in dienst die tussen de 100 en 125% van het minimumloon verdienen. Alle voorwaarden voor het LIV zijn:

• de werknemer voldoet aan een vastgesteld gemiddeld uurloon (gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon);
• de werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
• er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar);
• de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Cijfers 2023
Het LIV per werknemer per uur gaat in 2023 €0,49 bedragen. Het maximale LIV per werknemer kan in 2023 oplopen tot €960.

Let op! De bedragen voor 2023 ontvang je pas na afloop van het jaar, dus in 2024.

Gemiddeld uurloon
Het gemiddelde uurloon voor het LIV voor 2023 moet gelijk zijn aan of meer bedragen dan €12,04, maar mag niet meer zijn dan €15,06.

Cijfers 2022
Dit jaar ontvang je wel het LIV voor 2022. Dat bedroeg €0,78 per werknemer per uur. Het maximum voor 2022 kan oplopen tot €1.520 per werknemer per jaar.

Let op! Het LIV 2024 (uitbetaling in 2025) is waarschijnlijk het laatste jaar dat deze tegemoetkoming geldt. Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin de afschaffing van het LIV per 1 januari 2025 wordt opgenomen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.