Met het einde van het jaar in zicht, is het van belang even stil te staan bij de hoeveelheid liquiditeiten, ofwel cash, die je als IB-ondernemer in kas houdt. Liquide middelen die je overbrengt naar privé, zijn op de peildatum 1 januari namelijk bepalend voor de te betalen belasting in box 3.

Bedrijfsvermogen
Liquide middelen die je in het bedrijf onderbrengt en aanmerkt als ‘bedrijfsvermogen’, tellen niet mee in box 3. Het rendement dat je met dit vermogen maakt, valt in de winst en is dus belast in box 1.

Hoeveel rendement?
Het antwoord op de vraag wat voordelig is, hangt af van het rendement dat je op het vermogen maakt. Zet je het op een spaarrekening, dan is het rendement vrijwel nihil en kun je dit vermogen het beste in het bedrijf laten. Bij een hoog rendement kan het voordeliger zijn de liquide middelen naar privé over te brengen. Hier is het belast in box 3 en is de te betalen belasting afhankelijk van de omvang van het vermogen.

Geen vrije keuze
Je bent verplicht liquide middelen naar privé over te brengen als ze in het bedrijf ‘duurzaam overtollig’ zijn. Er is wel een marge, want hoeveel vermogen je in het bedrijf kunt laten, hangt af van de omstandigheden. Daarbij is bijvoorbeeld van belang hoeveel reserves wenselijk zijn met het oog op toekomstige investeringen, ondernemingsrisico’s en je persoonlijke omstandigheden.

Sancties tegen boxhoppen
Je kunt het vermogen ook niet kortstondig onderbrengen in het bedrijf en daarna weer in privé. Vermogen dat vóór 1 januari vanuit privé naar het bedrijf wordt overgebracht én dat niet langer dan zes aaneengesloten maanden binnen deze box wordt gebruikt, rekent de fiscus namelijk toe aan beide boxen. Andersom, vanuit het bedrijf naar privé en terug, geldt overigens hetzelfde.

Let op! Dubbel belasting betalen is dan het gevolg.

Tip! Voor vermogen dat langer dan drie maanden, maar minder dan zes maanden van box is verwisseld, heb je nog wel de mogelijkheid deze sanctie te voorkomen door zakelijke motieven te bewijzen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.