Openstaande facturen zijn voor veel ondernemers een grote bron van ergernis. Als de klant blijft weigeren om de factuur te voldoen, kan het inschakelen van een incassobureau uitkomst bieden. Waar moet je op letten?

Incassobureaus werken vaak op basis van no cure no pay. Dit kan in de praktijk wel anders uitpakken, zodat het verstandig is om vooraf te controleren of de incasso daadwerkelijk op basis van no cure no pay is. Zeker als er op basis van een uurtarief wordt gewerkt, is het verstandig om vooraf een schriftelijke (maximale) prijsopgave te vragen.

Het komt voor dat er achteraf, bijvoorbeeld op basis van de algemene voorwaarden, verborgen kosten in rekening worden gebracht. Hiermee rekening houden door vooraf een schriftelijke prijsopgave te vragen en door te vragen naar de maximaal in rekening te brengen kosten, kan teleurstelling achteraf voorkomen.

Tip! Vraag bij de opgave van de (maximale) prijs het liefst naar praktijkvoorbeelden. Wat zijn de kosten als de klant de factuur betwist of als hij maar een deel van de vordering of niet de volledige incassokosten betaalt? Maak ook altijd afspraken over de situatie waarin je de opdracht uiteindelijk intrekt. Vaak wordt er in dat geval een boete in rekening gebracht die kan variëren van enkele tientallen euro’s tot een percentage van de hoofdsom.

Incasso op basis van no cure no pay
In de incassowereld is het werken op basis van no cure no pay meestal het uitgangspunt. Dit betekent dat je alleen iets hoeft te betalen als de vordering wordt voldaan. In dat geval betaal je meestal een percentage van de hoofdsom aan het incassobureau. Deze kosten vallen echter niet altijd weg tegen de incassokosten die uiteindelijk door het incassobureau in rekening worden gebracht, terwijl het ook mogelijk is dat de debiteur wel de hoofdsom maar niet de incassokosten voldoet.

Incasso op basis van uurtarief
Vooral bij betwisting van de vordering worden de incassowerkzaamheden vaak op basis van een uurtarief verricht. Deze uurtarieven kunnen in de praktijk behoorlijk uiteenlopen en soms zelfs meer dan €200 per uur bedragen. De kosten lopen zeker op als er moet worden geprocedeerd. In dat geval moet er bijvoorbeeld een dagvaarding en eventuele andere processtukken worden opgesteld. Daarbovenop komen de kosten van een eventuele mondelinge behandeling, de deurwaarderskosten en de griffierechten. Bij vorderingen boven de €25.000 is de inschakeling van een advocaat noodzakelijk en lopen de kosten nog verder op. Vraag daarom altijd vooraf een schriftelijke opgave van deze bijkomende kosten.

Tip! Controleer daarnaast ook altijd de algemene voorwaarden van het incassobureau. Als hierin bepalingen zijn opgenomen die afwijken van de afspraken met het incassobureau, bevestig dan altijd schriftelijk dat er wordt afgeweken van de algemene voorwaarden.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.