Ondernemers met omzetverlies vanwege Corona of door een andere oorzaak, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van de activiteiten volgens de SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 kun je een verzoek indienen tot afwijking van de SBI-code als deze afwijken van de hoofdactiviteiten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten
De TVL vergoedt de kosten van vaste lasten afhankelijk van het omzetverlies. De vaste lasten worden berekend op basis van branchecijfers, en dus niet op basis van de werkelijke vaste lasten. De branchecijfers worden gebaseerd op de SBI-code.

Herzieningsverzoek
Voor het vierde kwartaal van 2020, dit is de periode oktober tot en met december 2020, kun je een verzoek indienen om af te wijken van de SBI-code waaronder het bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De te laten toetsen hoofdactiviteit of gewenste SBI-code moet wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020. Dit kan een nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving.

Indienen verzoek
Het verzoek moet je digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Hiervoor heb je eHerkenning niveau 3 of DigiD nodig. DigiD kun je gebruiken indien je degene bent die bij Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Let op! Het verzoek moet uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO.

Toelichting vereist
In het verzoek geef je een toelichting waarin je uitlegt waarom een andere SBI-code beter past bij de bedrijfsactiviteiten. Ook moet je informatie verstrekken over de omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van de omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of het grootboek zijn.

Bezwaarprocedure
Je kunt geen herzieningsverzoek doen als er een bezwaarprocedure tegen het besluit van de TVL in het vierde kwartaal 2020 loopt of eerder liep. Loopt of liep er een bezwaar dan wordt gekeken of je volgens de nieuwe normen wellicht toch recht hebt op TVL.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.