Een aantal vrijstellingen in de schenkbelasting is dit jaar eenmalig verhoogd. Je kunt daar dus tot en met 31 december gebruik van maken.

Verhoging
De verhoging van de schenkvrijstelling met €1.000 hangt samen met de Coronacrisis. Het kabinet was van mening dat in deze barre tijden menigeen wel een extraatje kan gebruiken en wil schenkingen aanmoedigen. Concreet is daarom de vrijstelling voor kinderen dit jaar verhoogd naar €6.604 en voor derden, onder wie ook kleinkinderen, naar €3.244.

Eenmalig
De verhoging met €1.000 is eenmalig en zal volgend jaar dus worden teruggedraaid. De genoemde vrijstellingen zullen in 2022 dus, afgezien van de inflatiecorrectie, met €1.000 worden verlaagd.

Extra voordeel
Behalve dat je met de vrijstelling de kinderen en overige derden wat plezierigere feestdagen kunt bezorgen, levert het jezelf een extra voordeel op in box 3. Schenk je namelijk vóór 1 januari, dan tellen de geschonken bedragen niet mee voor de bepaling van de hoogte van het vermogen in 2022. Dit scheelt maximaal 1,71% belasting over de geschonken bedragen.

Voorbeeld: je hebt vijf kinderen die je ieder het maximum van de vrijstelling schenkt van €6.604. Je hebt ook tien kleinkinderen die je het maximum van €3.244 schenkt. Per saldo schenk je dus €65.460. Bezit je een vermogen van meer dan €1.000.000, dan scheelt dit je in 2022 €65.460 x 1,71% = €1.119 aan te betalen belasting in box 3.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.