Belastingplichtigen doen er verstandig aan om cryptovaluta die ze nog niet eerder in hun aangiftes hadden opgenomen, alsnog aan te geven. Je kunt hiervoor gebruikmaken van de inkeerregeling. Doet je dit niet, dan loop je het risico op een boete.

Fiscus krijgt inzage
Er is een nieuwe EU-richtlijn inzake gegevensuitwisseling, waarmee de fiscus straks mag meekijken in de boekhouding van cryptobedrijven.

Box 3
In box 3 worden inkomsten uit sparen en beleggen belast. Ook beleggingen in cryptovaluta moeten hier worden opgegeven.

Alsnog aangeven
Belastingplichtigen die (een deel van hun) vermogen niet hebben opgegeven, kunnen gebruikmaken van de inkeerregeling. Je geeft dan zelf aan dat je een bepaald vermogen zoals cryptovaluta – al dan niet opzettelijk – hebt verzwegen. Je moet de verschuldigde belasting uiteraard alsnog betalen, plus rente.

Boete
Geef je inkomen of vermogen aan dat je meer dan twee jaar geleden al had moeten aangeven, dan krijgt u altijd een boete. Dat geldt ook als het gaat om inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) of uit sparen en beleggen (box 3). De boete is wel lager, omdat je alsnog vrijwillig aangifte hebt gedaan.

Let op! Heb je vermogen in de vorm van cryptovaluta de afgelopen jaren niet opgegeven in de aangifte? Doe dit dan nu alsnog. Je voorkomt hiermee een hoge boete.

Hoe corrigeren?
Je kunt op de aangifte terugkomen zolang deze nog niet definitief vaststaat. Is dit wel het geval, dan kun je het formulier ‘Melding vrijwillige verbetering’ gebruiken. Je vindt dit op de site van de Belastingdienst.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.