De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het verkorten van de betaaltermijn voor het grootbedrijf dat afnemer is van het MKB. Een wetsvoorstel dat deze termijn verkort naar 30 dagen, is aangenomen. Wanneer dit ingaat, is nog niet bekend.

Zwakkere onderhandelingspositie
MKB-bedrijven handelen soms bij een grootbedrijf vanuit een zwakkere onderhandelingspositie. Uit angst een cliënt te verliezen wordt dan nogal eens akkoord gegaan met een langere betalingstermijn dan wenselijk.

Gevolg niet tijdig betalen
Het wetsvoorstel betekent dat als grote ondernemingen ná 30 dagen een ingediende factuur betalen, zij van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Op dit moment geldt nog een termijn van 60 dagen.

Alleen voor grootbedrijf
De verplichte betaaltermijn van maximaal 30 dagen geldt alleen voor het grootbedrijf, en bovendien alleen voor zover de leverancier behoort tot het mkb. In andere situaties kan dus wel een afwijkende termijn worden afgesproken.

Let op! Het wetsvoorstel moet ook nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. De ingangsdatum staat dan ook nog niet vast.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.