De aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) wordt vanaf 2023 begrensd tot €250.000 per kalenderjaar. Deze maatregel geldt voor alle periodieke giften die zijn aangegaan na 4 oktober 2022, 16.00 uur.

Periodieke giften
Als je jaarlijks eenzelfde bedrag doneert aan dezelfde ANBI en je doet dat minimaal vijf jaar achter elkaar, dan is er sprake van een periodieke gift. Is deze periodieke gift vastgelegd in een notariële of schriftelijke overeenkomst waarin vastgelegd is wanneer de jaarlijkse gift stopt (uiterlijk bij jouw overlijden), dan kun je het volledige bedrag van de gift in jouw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Je hoeft dan dus geen rekening te houden met de niet-aftrekbare drempel of het plafond dat voor reguliere giften geldt.

Vanaf 2023 maximaal €250.000 aftrek
Vanaf 2023 bedraagt de maximale periodieke giftenaftrek €250.000 per kalenderjaar. Dit bedrag geldt voor jou en jouw fiscale partner samen.

Overgangsregeling voor lopende periodieke giften
Voor alle periodieke giften die zijn aangegaan uiterlijk 4 oktober 2022, 16.00 uur geldt overgangsrecht. Deze periodieke giften blijven tot en met uiterlijk 31 december 2026 volledig aftrekbaar. Uiteraard mits aan de voorwaarden voor de aftrek van periodieke giften wordt voldaan.

Let op! De beperking van de aftrek van periodieke giften moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.