Als vrijwilliger kun je soms vanwege het vrijwilligerswerk giften aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?

Vrijwillig afzien van vrijwilligersvergoeding
Als je recht hebt op een vrijwilligersvergoeding, kun je deze misschien als gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat je door een regeling van de instelling recht hebt op de vergoeding, maar daar vrijwillig van afziet.

Let op! De instelling waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht moet ook bereid én in staat zijn om de vrijwilligersvergoeding daadwerkelijk te betalen. Heeft de instelling onvoldoende financiële middelen hiervoor, dan kan de vrijwilligersvergoeding alsnog niet als gift afgetrokken worden.

Andere voorwaarden voor de giftenaftrek
Een andere voorwaarde is dat de instelling – waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht – een ANBI of culturele ANBI is. Deze instelling moet aan je een verklaring geven dat vrijwilligerswerk is gedaan.

Let op! Alleen als voldaan is aan álle voorwaarden, kan de vrijwilligersvergoeding als gift in aftrek komen. In de praktijk blijkt dit weleens mis te gaan.

Gemaakte kosten als gift aftrekken
Maak je kosten voor het vrijwilligerswerk? Dan kun je deze kosten soms als gift in aftrek brengen.

Dat kan als je de kosten niet vergoed kan krijgen of hier vrijwillig van afziet. Het moet wel gaan om kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed behoren te worden. Denk hierbij aan reiskosten, portokosten, kosten voor papier, autokosten et cetera.

Tip! Voor autokosten geldt een vast bedrag van €0,19 per kilometer. Wordt per taxi gereisd, dan mogen de werkelijke kosten in aanmerking genomen worden.

Let op! Als je afziet van de vrijwilligersvergoeding én kosten maakt, komen deze kosten alleen in aftrek voor zover deze hoger zijn dan de vrijwilligersvergoeding.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.