Als een werkgever een werknemer in dienst neemt die moeilijk toegang heeft tot de arbeidsmarkt, is hiervoor een loonkostenvoordeel beschikbaar. Wie bij het aanvragen van deze tegemoetkoming fouten maakt, heeft voldoende mogelijkheden deze te corrigeren. Extra mogelijkheden voor correctie zijn dan ook niet nodig.

Loonkostenvoordeel
Je kunt loonkostenvoordeel krijgen voor de volgende doelgroepen:

  • oudere werknemers vanaf 56 jaar;
  • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden.

Als je het voordeel aanvraagt, heb je een doelgroepenverklaring nodig. Het loonkostenvoordeel kan oplopen tot €6.000 per werknemer per jaar.

Loonaangifte
Je moet in de loonaangifte aanvinken dat je voor een bepaalde werknemer recht hebt op het loonkostenvoordeel. Maak je hierbij een fout, dan kun je dit zelf eenvoudig herstellen.

Corrigeren tot 1 mei
Je kunt door het insturen van een correctiebericht de vergissing ongedaan maken, ook over de voorgaande maanden. Dit kan maandelijks in het kalenderjaar waarover je de tegemoetkoming aanvraagt. Ook in het jaar volgend op dat kalenderjaar kun je nog correctieberichten insturen. Dat kan tot uiterlijk 1 mei van dat jaar. Correcties na 1 mei worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening.

Geen verruiming
Staatssecretaris Wiersma (SZW) heeft in antwoord op Kamervragen laten weten dat hij de correctiemogelijkheden voldoende vindt. Er komen dus geen ruimere mogelijkheden om fouten te herstellen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.