De voorgenomen wijziging van de BPM betreffende de datum van de tenaamstelling bij import heeft geen gevolgen voor de heffing van BTW op auto’s. Het huidige voordeel in de BPM bij import van auto’s wordt door de wijziging wel teruggedraaid.

Autobranche verontrust
De aanpassing van de BPM gaat waarschijnlijk in per 1 juli 2021. Het voornemen verontrustte de autobranche, omdat het ook tot een verhoging van de BTW op auto’s zou leiden. Volgens de staatssecretaris is dit echter niet het geval.

Voordeel import terugdraaien
Door de wijziging wordt wel het huidige voordeel in de BPM bij import van auto’s teruggedraaid. Bij inkoop op de binnenlandse markt betaalt de dealer aan de verkoper een prijs inclusief de nog op de auto drukkende BPM. De ondernemer die echter dezelfde auto uit het buitenland importeert, betaalt pas BPM als het motorrijtuig wordt verkocht aan de klant.

Extra leeftijdkorting
Doordat de auto bij de importeur in voorraad staat, wordt de auto ouder. Dit leidt tot extra leeftijdskorting voor de BPM. Bij de tenaamstelling na import is daardoor minder BPM verschuldigd dan bij een binnenlandse auto. Deze ongelijkheid wordt in het wetsvoorstel rechtgetrokken.

Geen BTW-gevolgen
Voor nieuwe en gebruikte auto’s treden door de wijziging geen BTW-gevolgen op. Omdat hierover onduidelijkheid was ontstaan bij de autobranche, gaat de staatssecretaris met de branche in overleg om dit op te helderen. De staatssecretaris zegde toe het wetsvoorstel desgewenst te zullen verduidelijken.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.