In de schenkbelasting bestaat een belangrijke faciliteit voor het schenken van een onderneming, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Eén van de vereisten is dat het gaat om een zogeheten materiële onderneming. Als er alleen beleggingsactiviteiten verricht worden, is er geen sprake van een materiële onderneming.

Inhoud BOR
Volgens de BOR wordt de schenking van een onderneming onder voorwaarden tot een bedrag van €1.119.845 (2021) vrijgesteld van belastingheffing. Is de waarde hoger, dan is van het meerdere nog 83% vrijgesteld.

Verhuur garageboxen en bedrijfsruimtes
In een zaak die eerder speelde voor de Hoge Raad, was de vraag aan de orde of het verhuren van garageboxen en bedrijfsruimtes kan worden aangemerkt als een materiële onderneming. Met het voeren van een materiële onderneming wordt met zoveel woorden bedoeld dat de eigenaar en werknemers arbeid verrichten die normaal vermogensbeheer te boven gaan. Ook moet het doel zijn om meer rendement te behalen dan bij normaal vermogensbeheer. De Hoge Raad vond dat er in deze casus geen sprake was van een materiële onderneming.

Alle werkzaamheden van belang
De belastingplichtigen stelden nog dat het aankopen van garageboxen, het opknappen en weer verhuren ervan, geen normaal vermogensbeheer is. De Hoge Raad is echter van mening dat voor het trekken van deze conclusie gekeken moet worden naar alle verrichte werkzaamheden. Eén specifieke activiteit is daarvoor dus niet bepalend.

In lijn met het gerechtshof
Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de zaak vóór de Hoge Raad onder handen had, waren de werkzaamheden van de BV, waaronder het voeren van een actief huurdersbeleid, gebruikelijk voor beheerders van beleggingsportefeuilles in vastgoed met een vergelijkbare omvang. Ook achtte het hof niet bewezen dat een bovengemiddeld rendement werd behaald en dus werd de vrijstelling niet toegepast. De Hoge Raad deelt dus deze mening.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.