Als je verlies uit aanmerkelijk belang lijdt, kun je dit gedurende een bepaalde periode verrekenen met winsten uit aanmerkelijk belang. Heb je echter geen aanmerkelijk belang meer, dan kunt u verzoeken jouw verlies om te zetten in een belastingkorting. Daarvoor is wel vereist dat jouw verlies uit aanmerkelijk belang bij beschikking is vastgesteld.

Verlies uit aanmerkelijk belang

Je kunt bijvoorbeeld verlies uit aanmerkelijk belang lijden, als je een deel van jouw aandelen onder de verkrijgingsprijs verkoopt. Verkoop je later een deel weer met winst of keert de bv dividend uit, dan kun je hiermee het verlies verrekenen. Heb je geen aanmerkelijk belang meer, dan kan het verlies omgezet worden in een belastingkorting die je kunt verrekenen met inkomsten in box 1.

Let op! Als je aandelen of winstbewijzen vervreemdt, maar daarna nog voor 90% of meer belang bij de activiteiten van de bv behoudt, wordt er geen verlies in aanmerking genomen. Hetzelfde geldt als je een deel van uw aandelen of winstbewijzen vervreemdt aan jouw fiscale partner of aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. In beide gevallen wordt dit niet in aanmerking genomen verlies bij jouw verkrijgingsprijs van uw aandelen opgeteld, zodat het bij latere verkoop van aandelen alsnog in aanmerking kan worden genomen.

Vaststellen verlies

Het verlies moet bij beschikking worden vastgesteld. Je moet dus ook zelf jouw verlies uit aanmerkelijk belang berekenen en aangeven in jouw aangifte inkomstenbelasting. Het verlies wordt dan vermeld op jouw aanslag.

Let op! Verliezen vanaf het jaar 2019 zijn slechts verrekenbaar met de winst uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande jaar of van zes, op het verliesjaar, volgende jaren.
Belastingkorting
Als je geen aanmerkelijk belang meer hebt, valt er ook geen verlies uit aanmerkelijk belang meer te verrekenen. Als je dit niet verloren wilt laten gaan, kun je verzoeken het om te zetten in een belastingkorting. De belastingkorting bedraagt dit jaar (2023) 26,9% van het verlies.

Geen beschikking dus geen korting

In een zaak die onlangs speelde voor het Hof Arnhem-Leeuwarden, moest het Hof zich uitspreken over de vraag of een beschikking nodig is om een verlies uit aanmerkelijk belang om te kunnen zetten in een belastingkorting. Rechtbank Noord-Nederland had geoordeeld dat een beschikking niet nodig was. Het Hof kwam echter tot de conclusie dat uit de wetsgeschiedenis volgt dat een beschikking wel vereist is.

Contact

Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-31414 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder