Heb je vorig jaar voor de periode juni-september TVL aangevraagd en gekregen, dan moet je vóór 1 juni 2021 jouw definitieve omzetverlies doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aan de hand hiervan bepaalt de RVO de definitieve tegemoetkoming.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De TVL vergoedde destijds 50% van de vaste lasten, vanaf een omzetverlies van 30%. De vergoeding liep op, naarmate ook het omzetverlies toenam. Voor de bepaling van de vaste lasten werden branchecijfers gebruikt.

Voorschot
Ondernemers ontvingen destijds een voorschot van 80% op basis van het geschatte omzetverlies. Het werkelijke omzetverlies bepaalt de definitieve tegemoetkoming. Ondernemers ontvangen een e-mail om dit omzetverlies vóór 1 juni te melden.

Na- of terugbetaling
Op basis van de definitieve tegemoetkoming volgt een nabetaling van het restantbedrag. Wanneer te veel omzetverlies is geschat, kan het ook voorkomen dat een deel van de TVL moet worden terugbetaald.

Let op! Wanneer terugbetalen van te veel ontvangen TVL moeilijkheden oplevert, kun je om een betalingsregeling verzoeken. Deze bedraagt standaard 6 of 12 maanden. Je kunt ook om een andere regeling verzoeken. De RVO neemt dan contact met je op.

BTW-aangifte
Voor de definitieve berekening van de TVL verzoekt de RVO je bij voorkeur gebruik te maken van de BTW-aangiftes in die periode.

Controle
De RVO kan achteraf controle uitoefenen op de betaalde bedragen. Daarbij kunnen zij je vragen om bewijsmateriaal inzake het omzetverlies aan te leveren.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.