Het kabinet gaat het bedrijfsleven vragen mee te denken over oplossingen voor problemen met belastingschulden vanwege corona. Hiervoor is een zogenaamde internetconsultatie gestart, waar geïnteresseerden hun mening kunnen geven.

Belastingschulden
Tijdens de Coronacrisis kon het bedrijfsleven uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Vanaf 1 april van dit jaar is dat niet meer mogelijk. Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld worden afgelost.

Problemen
Diverse branches hebben aangegeven dat niet al hun leden de opgebouwde schuld af kunnen lossen en hebben aangedrongen op een oplossing. Dit heeft geresulteerd in een motie van de Tweede Kamer, waarin deze het kabinet verzoekt om hierover met het bedrijfsleven in contact te treden.

Internetconsultatie
Via de internetconsultatie wordt geïnteresseerden een vragenlijst voorgelegd. Onder meer wordt gevraagd welke knelpunten men denkt te gaan ervaren bij het aflossen en welk mogelijke oplossingen de Belastingdienst zou kunnen bieden. Ook wordt gevraagd naar de solvabiliteit en liquiditeit van de ondernemer die aan de internetconsultatie deelneemt.

Overleg
Het resultaat van de consultatie zal op de site van de internetconsultatie worden gepubliceerd. Daarna zal met het bedrijfsleven, waaronder de horeca, overlegd worden over de uitkomst en over eventueel te nemen maatregelen.

Let op! Reageren op de internetconsultatie kan tot 9 mei 2022, zie internetconsultatie.nl.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.