Gebruik je momenteel een of meerdere Modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn? Let dan op want de Belastingdienst gaat verouderde Modelovereenkomsten van de site verwijderen. Wie toch een verouderde Modelovereenkomst wil blijven gebruiken, moet hiertoe een verzoek indienen.

Modelovereenkomst
Een Modelovereenkomst biedt zekerheid over de vraag of er tussen een aanbieder en afnemer van een dienst een arbeidsovereenkomst bestaat. In een Modelovereenkomst worden de betreffende dienst vastgelegd en de voorwaarden waaronder de dienst wordt verricht.

Let op! Een Modelovereenkomst biedt alleen zekerheid als partijen ook conform de Modelovereenkomst werken.

Verouderde Modelovereenkomsten
Op de site van de Belastingdienst staan vele tientallen Modelovereenkomsten. Deze hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. De Modelovereenkomst is in 2015 ingevoerd. Veel Modelovereenkomsten zijn inmiddels verlopen of zullen binnenkort verlopen. Na deze datum biedt de Modelovereenkomst geen zekerheid meer.

Verlengen
Wil je een Modelovereenkomst toch blijven gebruiken, dan kun je verlenging aanvragen. De voorwaarden hiervoor staan op de site van de Belastingdienst. Je moet zelf verlenging aanvragen als je de Modelovereenkomst zelf hebt opgesteld. Ben je alleen gebruiker van een Modelovereenkomst, dan kun je de opsteller vragen om deze te laten verlengen. De opsteller van de Modelovereenkomst staat vermeld bij de overeenkomst.

Start op 1 oktober
De Belastingdienst start met het verwijderen van de Modelovereenkomsten vanaf 1 oktober 2022. Dit betreft de Modelovereenkomsten waarvan de goedkeuring nu al is verlopen. De andere overeenkomsten worden zes maanden na de geldigheidsdatum verwijderd.

Tip! De Belastingdienst bewaart de verwijderde overeenkomsten, zodat ook na verwijdering verlenging aangevraagd kan worden.

Handhaving schijnzelfstandigheid
De Modelovereenkomst is ook bedoeld om schijnzelfstandigheid te kunnen bestrijden. De Belastingdienst handhaaft hierop nu slechts summier. Uiterlijk in 2025 wil het kabinet onder meer dit handhavingsmoratorium opheffen. Na de zomer van 2022 worden nadere plannen bekendgemaakt.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.