Op 1 januari 2019 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Het kabinet heeft het geboorteverlof (ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd) voor partners die in loondienst werken, uitgebreid van twee dagen naar eenmaal het aantal werkuren per week.

Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen per week 6 uur per dag, dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon (het wettelijk maximum dat het UWV hanteert voor het berekenen van de uitkering).

Het UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Ook moet een werknemer het verlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.