Functie-indeling
Het loongebouw in de CAO Retail Non-Food is gebaseerd op functiewaardering. Om medewerkers in de juiste schaal (A t/m I) in te kunnen delen, moeten hun functies worden ingedeeld in het bijbehorende functiewaarderingssysteem (FUWAM, gebaseerd op de CATS methodiek).

Voor het indelen van een (nieuwe) medewerker op het juiste functieniveau, kunt u als hulpmiddel gebruikmaken van de website www.functiewijzer.nl.

Vaststelling garantieloon
Het loon dat aan een medewerker wordt betaald, is gekoppeld aan de functiegroep waarin de functie van de medewerker is ingedeeld. De medewerker ontvangt een loon dat tenminste gelijk is aan het voor zijn leeftijd, dan wel voor zijn functiejaren (ervaringsjaren) vastgestelde bedrag volgens de loonschalen.