Voor buitenlandse werknemers mag je als werkgever onder voorwaarden de zogenaamde 30%-regeling toepassen. Het hiervoor vereiste formulier is voor het jaar 2022 beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

30%-regeling
Je mag een werknemer bepaalde extra kosten van zijn tijdelijke verblijf belastingvrij vergoeden. Je moet die kosten dan aantonen. Je kunt er echter ook voor kiezen om 30% van het salaris belastingvrij uit te keren, de zogenaamde 30%-regeling. Dan is geen bewijs nodig.

Ingangsdatum
Wil je vanaf de eerste werkdag gebruikmaken van de 30%-regeling, dan moet het formulier binnen vier maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn. Anders mag je pas gebruikmaken van de regeling vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin je het verzoek via het formulier doet.

Voorwaarden
Je mag de 30%-regeling alleen toepassen als de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet. Belangrijk is dat de werknemer over een specifieke deskundigheid beschikt die in Nederland nauwelijks te vinden is.

Specifieke deskundigheid
Een werknemer beschikt voor de 30%-regeling over deze deskundigheid als zijn salaris exclusief de belastingvrije vergoeding in Nederland meer is dan €39.467. Is de werknemer jonger dan 30 jaar en bezit hij een Nederlandse mastertitel of heeft hij een buitenlandse gelijkwaardige titel behaald, dan moet het salaris exclusief de belastingvrije vergoeding meer zijn dan €30.001. Voor wetenschappelijke onderzoekers bij een aangewezen onderzoeksinstelling en artsen in opleiding tot specialist kun je de regeling altijd toepassen.

Niet voor werknemers in grensstreek
De regeling is niet bedoeld voor werknemers in de grensstreek. Bepaald is namelijk dat de werknemer in de 24 maanden vóór de eerste werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer hemelsbreed van de Nederlandse grens woont.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.