De Belastingdienst heeft op haar website een formulier beschikbaar gesteld waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor toepassing van de zogenaamde 30%-regeling. Via deze regeling kun je onder voorwaarden een buitenlandse werknemer 30% van het loon belastingvrij uitkeren.

Buitenlandse werknemers
De 30%-regeling heeft betrekking op werknemers die in het buitenland zijn geworven of naar Nederland zijn uitgezonden. Vanwege de extra kosten die hiermee samenhangen, mag een deel van het loon belastingvrij worden uitgekeerd. Dit deel is maximaal 30%.

Voorwaarden
De 30%-regeling kent wel een aantal voorwaarden. Een belangrijke is dat de werknemer moet beschikken over een specifieke deskundigheid. Dit wordt meestal afgemeten aan de hoogte van het salaris.

Online formulier
Je mag de regeling alleen toepassen met toestemming van de Belastingdienst. Daarom moet bij toepassing van de regeling eerst een formulier wordt ingevuld dat online beschikbaar is (zie www.belastingdienst.nl zoekterm ‘30% regeling’).

Na invulling en ondertekening door werkgever én werknemer, moet je als werkgever het formulier opsturen naar de Belastingdienst, Kantoor Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen. Na ontvangst krijgt men binnen 10 weken bericht.

Let op! Het formulier moet binnen vier maanden na de eerste werkdag bij de Belastingdienst binnen zijn. Zo niet, dan mag je de regeling pas toepassen vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin je het verzoek doet.

Optioneel
De 30%-regeling is optioneel. Als je er gebruik van maakt, hoeft je werknemer niet te bewijzen dat hij extra kosten maakt. Dat moet wel als je de regeling niet gebruikt en de werkelijke kosten vergoedt, zoals die van dubbele huisvesting en medische keuringen. Zonder bewijs zijn kostenvergoedingen op basis van de werkelijke kosten normaal belast voor de werknemer.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.