Vanwege Corona adviseert het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. Waar dit moeilijk of onmogelijk is of waar in de werksituatie moeilijk een afstand van anderhalve meter kan worden aangehouden, wordt geadviseerd preventief op Corona te testen. Hiervoor is tot eind mei van dit jaar een financiële tegemoetkoming mogelijk.

Welke testen betreft het?
Werkgevers wordt geadviseerd om hun werknemers twee keer per week te testen. De nieuwe regeling vergoedt alléén antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. Tevens moeten deze worden uitgevoerd door arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen. Als werkgever moet je de opdracht dus bij hen neerleggen. De arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen ontvangen dan een tegemoetkoming van € 20 exclusief BTW per test.

Let op! De financiële tegemoetkoming geldt tot en met 31 mei 2021, met de mogelijkheid tot een maand verlenging.

Belastingvrij
Een test is aan te merken als arbovoorziening en is daarom gericht vrijgesteld als de werkgever de kosten voor zijn rekening neemt. De test moet wel samenhangen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Ook mag de werknemer er geen eigen bijdrage voor betalen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.