Ondernemers in de evenementensector kunnen vanaf 28 februari 2022 een beroep doen op een nieuwe steunmaatregel, de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementensector (ATE). De regeling geldt alleen voor evenementen waarvoor geen tegemoetkoming kon worden verkregen via de TRSEC (Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19).

Wanneer vergoeding?
De ATE vergoedt 100% van de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet door konden gaan vanwege het evenementenverbod door Corona. De regeling heeft betrekking op publiek toegankelijke evenementen. Evenementen die worden georganiseerd voor de zakelijke markt, vallen in beginsel ook onder de regeling. Ze moeten dan wel publiekelijk of via open inschrijving toegankelijk zijn.

Geen TRSEC
De TRSEC bevat een aantal beperkende voorwaarden, waardoor tal van evenementen niet voor de tegemoetkoming in aanmerking kwamen. Zo moest er voor voorgaande evenementen een annuleringsverzekering met pandemiedekking zijn afgesloten en mocht een evenement niet gratis toegankelijk zijn. De meeste belemmeringen zijn in de nieuwe ATE komen te vervallen.

Geen vergoeding vaste kosten
Vaste kosten die losstaan van het evenement, zoals de huur van een bedrijfspand en loonkosten voor vast personeel, worden niet vergoed met de ATE. De ATE ziet vooral op vergoedingen voor betalingen aan onderaannemers en leveranciers. Deze kosten worden voor 100% vergoed.

Let op! Het aanvragen van de ATE sluit op 31 mei 2022 om 17:00 uur. Aanvragen kan via rvo.nl.

Nieuwe regeling vanaf 2022
De ATE en de TRSEC zijn verlengd tot en met 30 september 2022. De tegemoetkomingen worden samengevoegd, zo was eerder aangekondigd, in een nieuwe regeling, de Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG).

Inhoud SEG
De SEG bedraagt voor evenementen tijdens een evenementenverbod in het eerste kwartaal van 2022 90%, met de mogelijkheid van een lening voor de resterende 10%. In het tweede en derde kwartaal bedraagt de subsidie 80% en kan de resterende 20% geleend worden. De rente bedraagt 2%. De exacte inhoud van de SEG wordt nog nader uitgewerkt en bekendgemaakt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.