De nachthoreca, zoals discotheken en nachtclubs, mogen voorlopig na middernacht nog niet open. Daarom heeft het kabinet besloten voor deze sector een extra financiële steunmaatregel te treffen, de VLN.

VLN
De VLN staat voor vaste lasten nachtsluiting horeca. De VLN is beschikbaar voor ondernemers die in het vierde kwartaal van dit jaar minstens 50% minder omzet draaien dan in het vierde kwartaal van 2019. Ook moeten de ondernemers in het tweede en derde kwartaal van dit jaar de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) hebben ontvangen. De VLN richt zich daarmee op bedrijven die met langdurig omzetverlies te maken hebben.

Omvang VLN
Via de VLN kan een oplopend percentage van de vaste lasten vergoed worden, variërend van 50% tot maximaal 85%. In de VLN wordt een maximaal subsidiebedrag gehanteerd van €250.000 per aanvraag en de VLN is daarmee met name gericht op kleinere ondernemingen die minder mogelijkheden hebben zich aan te passen. Een extra voorwaarde is wel dat de ondernemer in totaal niet meer dan €1,8 miljoen overheidssteun voor vaste lasten krijgt tussen maart 2020 en december 2021.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.