Gemeentes kunnen extra steun krijgen voor renovatie of nieuwbouw van winkelgebieden. Hierdoor kunnen winkelgebieden aantrekkelijker en meer leefbaar worden gemaakt.

Projectplan
Gemeentes die voor de steun in aanmerking willen komen, moeten hiertoe een projectplan indienen. Dit moet gericht zijn op herstructurering en transformatie van het winkelgebied. Een voorwaarde is dat er ook private investeerders bij betrokken moeten worden.

Vier periodes
De totale steun van €100 miljoen is verdeeld over vier aanvraagperiodes. Voor de eerste aanvraagperiode is €22 miljoen beschikbaar. Per project kan maximaal €5 miljoen steun worden verkregen.

Let op! Aanvragen voor de eerste periode kunnen tot en met 30 mei 2022 12.00 uur bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) worden ingediend.

RVO voert uit
De RVO voert de regeling ook uit. De RVO beoordeelt de aanvragen en of deze passen binnen de bedoeling van de wetgever. Een onafhankelijke commissie van experts beoordeelt de aanvragen inhoudelijk aan de hand van de geldende criteria en stelt een ranking op.

Voorwaarden
Aan de subsidie zijn tal van voorwaarden verbonden. Zo moet een project binnen zeven jaar na toekenning van de subsidie zijn afgerond. Een overzicht van alle voorwaarden staat op de site van de RVO.

Beslissing
Uiterlijk 13 weken na het sluiten van de aanvraagtermijn ontvangt een gemeente bericht of een aanvraag is goedgekeurd. Gemeentes kunnen de aanvraag digitaal volgen en ontvangen een beslissing omtrent de aanvraag per email.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.