Eind januari 2022 zullen de meeste ondernemers hun laatste BTW-aangifte over 2021 indienen. Die laatste aangifte verdient altijd wat extra aandacht vanwege enkele jaarlijkse correcties.

Auto van de zaak
Een belangrijke correctie betreft de auto van de zaak. Je mag de BTW gedurende het jaar namelijk gewoon in aftrek brengen, maar je moet dit wel op het eind van het jaar corrigeren. In de regel bedraagt de correctie 2,7% van de cataloguswaarde. Echter voor auto’s die nog in gebruik zijn na afloop van het vierde jaar volgend op het jaar waarin men de auto is gaan gebruiken, geldt een correctie van 1,5%.

Let op! Je mag ook corrigeren op basis van het werkelijke privégebruik op voorwaarde dat je dit kunt bewijzen.

Personeelsvoorzieningen
De BTW op personeelsvoorzieningen mag je alleen aftrekken als de uitgaven aan personeelsvoorzieningen voor de betreffende werknemer in 2021 niet meer dan €227 exclusief BTW hebben bedragen. Ga je voor een werknemer over dit bedrag heen, dan vervalt de gehele aftrek.

Relatiegeschenken
Heb je jouw klanten tijdens de kerst iets moois cadeau gedaan? Voor de BTW op relatiegeschenken geldt namelijk een uitzondering. Die BTW is aftrekbaar, tenzij de BTW bij aanschaf door de relatie zelf slechts voor 30% of minder aftrekbaar zou zijn geweest. De BTW is ook aftrekbaar als het bedrag aan relatiegeschenken in 2021 per relatie niet meer is dan €227 exclusief BTW is geweest.

Privé- en vrijgesteld gebruik
Gebruik je goederen of diensten deels privé, dan mag een overeenkomstig deel van de BTW niet worden afgetrokken. Blijkt aan het eind van het jaar dat het privégebruik afwijkt van de inschatting, dan dient dit in beginsel gecorrigeerd te worden. Dit kan dus leiden tot meer, maar ook tot minder aftrek.

Een soortgelijke regeling is van toepassing voor goederen en diensten die je deels vrijgesteld en deels voor belaste prestaties gebruikt. Een onjuiste inschatting van het belaste en vrijgestelde gebruik corrigeer je aan het einde van het jaar. Let hier wel op: er gelden uitzonderingen voor investeringsgoederen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.