De Europese Commissie heeft de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) goedgekeurd. Dit betekent dat de regeling volgens de geldende voorwaarden kan worden uitgevoerd. De TEK-regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2022.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK)
De TEK is bedoeld als tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten voor MKB-bedrijven die relatief veel energie verbruiken. Dit betekent dat bedrijven voor de TEK minstens 7% van hun omzet aan energiekosten kwijt moeten zijn, de zogenaamde energie-intensiteitseis. Er gelden nog meer voorwaarden voor de TEK.

Wat krijg je uitgekeerd?
Heb je recht op de TEK? Dan ontvang je in eerste instantie een voorschot op jouw subsidie van 35%. Er wordt gewerkt met een minimumprijs van €1,19 per kuub gas en €0,35 per kWh elektra en met een maximumprijs van €3,19 respectievelijk €0,95. De TEK vergoedt maximaal 50% van het verschil en bedraagt maximaal €160.000. Op de site van RVO.nl vind je diverse rekenvoorbeelden.

Aanvragen
De TEK kan tot 2 oktober 2023 17.00 uur worden aangevraagd voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Aanvragen kan via RVO.nl.