Als je een erfpachtcanon betaalt voor jouw eigen woning, dan kun je deze betaling onder voorwaarden aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting. Wanneer is deze betaling aftrekbaar en wanneer niet?

Periodieke erfpachtcanon wel

Heb je voor de aankoop van jouw woning een hypotheek afgesloten? Dan kun je de rente die je betaalt in jouw aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen. Hiervoor moet je wel voldoen aan de voorwaarden.

Als de grond onder jouw woning van een ander is, dan betaal je daarvoor waarschijnlijk maandelijks of jaarlijks een bedrag aan de eigenaar (een erfpachtcanon). Omdat je dit maandelijks of jaarlijks doet, is sprake van een periodieke betaling. Een periodieke betaling voor erfpacht kun je in jouw aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen.

Afkoopsom periodieke erfpachtcanon niet
Je kunt er misschien voor kiezen om de door jou verschuldigde periodieke erfpachtcanon in één keer af te kopen. Als je dat doet, moet je realiseren dat die afkoopsom niet aftrekbaar is in jouw aangifte inkomstenbelasting. Er is dan namelijk niet langer sprake van een periodieke betaling, wat vereist is voor deze aftrek.

Let op! Sluit je een lening af om de afkoop van de periodieke erfpachtcanon te kunnen betalen, dan kun je de rente over deze lening onder voorwaarden wel in aftrek brengen.

Vooruitbetaalde erfpachtcanon
Betaal je erfpachtcanons vooruit, dan zou dit onder omstandigheden kunnen worden aangemerkt als een gedeeltelijke afkoop van de erfpachtcanons. Of dat wel of niet zo is, zal afhangen van de feiten en omstandigheden. Een gerechtshof oordeelde in 2007 in ieder geval dat bij een vooruitbetaling van twee jaar erfpachtcanons in één keer geen sprake was van een gedeeltelijke afkoop.

Tip! Bent je van plan jouw erfpachtcanons af te kopen of een aantal erfpachtcanons vooruit te betalen, overleg dan met onze adviseurs wat de fiscale gevolgen in jouw situatie kunnen zijn.

Contact

Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.