Als werkgever kun je vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan het personeel uitkeren via de werkkostenregeling (WKR). Deze regeling is dit jaar extra verruimd en het loont de moeite deze maximaal te benutten. Met het einde van het jaar in aantocht is het raadzaam te berekenen hoeveel vrije ruimte je nog hebt.

Coronacrisis
Ook als werkgever hoef je over de vergoedingen en verstrekkingen van de WKR geen belastingen te betalen. Dit is alleen anders als je in een jaar meer aan vergoedingen en vertrekkingen uitgeeft dan de zogeheten vrije ruimte. Deze vrije ruimte is dit jaar verhoogd vanwege de Coronacrisis.

Meer vrije ruimte
Vanwege de Coronacrisis bedraagt de vrije ruimte dit jaar 3% van de loonsom van het bedrijf tot €400.000. Over het meerdere van de loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,2%. Geef je meer uit aan vergoedingen en verstrekkingen, dan betaal je als werkgever 80% belasting over het meerdere in de vorm van een eindheffing.

Hoeveel ruimte heb je nog?
Met het einde van het jaar in aantocht is het raadzaam te berekenen hoeveel vrije ruimte je dit jaar nog hebt. Heb je nog vrije ruimte over, dan kun je tot dit bedrag nog zaken belastingvrij vergoeden en verstrekken aan het personeel. Heb je een BV, dan kan dit dus ook aan jezelf als DGA en aan je partner als deze ook op de loonlijst staat.

Gebruikelijkheidscriterium
Je moet er wel rekening mee houden dat een vergoeding of verstrekking via de werkkostenregeling moet voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in soortgelijke omstandigheden gebruikelijk is.

Tip! De fiscus doet in beginsel niet moeilijk over vergoedingen en verstrekkingen tot een bedrag van €2.400 per werknemer per jaar. De fiscus gaat er vanuit dat dit ‘gebruikelijk’ is. Hiervoor moeten dan wel alle vergoedingen en verstrekkingen aan een betreffende werknemer van het gehele jaar bij elkaar worden geteld, voor zover die in de vrije ruimte vallen.

Oppassen met bonus voor DGA
Je kunt via de werkkostenregeling bijvoorbeeld ook het personeel een onbelaste bonus verstrekken. Er gelden soms wel beperkingen voor bonussen aan directie en bestuur van een BV als deze BV vanwege de Coronacrisis een beroep heeft gedaan op de NOW-regelingen. Deze beperkingen gelden ook als er langer dan drie maanden bijzonder uitstel van betaling van belasting is verkregen.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.