Wil je per 1 juli 2022 eigenrisicodrager worden voor de WGA of ZW? Of ben je eigenrisicodrager en wil je opzeggen? Dan moet je dat uiterlijk 31 maart aanvragen bij de Belastingdienst.

Wat is eigenrisicodragerschap?
Werkgevers vallen voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Hier gaat het om de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Als werkgever draag je daarvoor WGA- en ZW-premies af. Deze regelingen zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Je betaalt deze premies werknemersverzekeringen echter niet als je eigenrisicodrager bent. In dat geval betaal je alleen de basispremie.

Risico WGA of ZW?
Is het risico dat de (ex-)werknemer een beroep moet doen op een WGA- of ZW-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager te worden. Wordt de (ex-)werknemer echter ziek, dan moet je de uitkering en (re-integratie)kosten zelf betalen. Ook blijf je verantwoordelijk voor de begeleiding bij re-integratie.
Bij eigenrisicodragerschap voor de WGA neemt het UWV na tien jaar de betaling van de uitkering over. Ook wordt het UWV vanaf dat moment verantwoordelijk voor de re-integratie. Als eigenrisicodrager voor de ZW ben je maximaal twee jaar verantwoordelijk voor betaling van de Ziektewetuitkering, de verzuimregistratie en -begeleiding. Je kunt je voor deze risico’s verzekeren bij verschillende verzekeraars.

Let op! Eigenrisicodragerschap voor de WW is verplicht voor werkgevers in de sectoren Overheid en Onderwijs. Voor werkgevers in andere sectoren is dat niet mogelijk.

Tweemaal per jaar wijzigingen doorgeven
Twee keer per jaar kun je ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dat kan op 1 januari en op 1 juli. Het eigenrisicodragerschap opzeggen kan dan ook. De aanvraag moet 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst ingediend worden. Wil je per 1 juli 2022 de wijziging in laten gaan, dan moet je dat dus vóór 1 april doorgeven.

Let op bij aanvraag WGA!
Bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA moet een garantieverklaring meegestuurd worden van jouw bank of verzekeraar. Hiervoor is een modelgarantieverklaring beschikbaar op de site van de Belastingdienst en op de site van het UWV.

Let op bij aanvraag ZW!
Bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW moet je de schriftelijke afspraken over verzuimbegeleiding meesturen. In plaats daarvan kun je ook een model Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW) gebruiken. Deze vind je op de site van de Belastingdienst. Je neemt de tekst van het model over en vult de verklaring samen in met de arbodienst of de bedrijfsarts. De ondertekende verklaring stuur je mee met de aanvraag van het eigenrisicodragerschap voor de ZW.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.