Bij de uitkeringsorganisatie UWV kunnen werkgevers vanaf 1 november 2019 alleen nog maar digitaal communiceren via eHerkenning. Werkgevers die dit medium nog niet gebruiken, dienen eHerkenning dan ook zo snel mogelijk te regelen.

eHerkenning
eHerkenning is een beveiligd digitaal communicatiemiddel voor communicatie met overheidsdiensten. Bij het UWV is vanaf 1 november niet meer in te loggen met een UWV-account, maar alleen nog met eHerkenning.

Zestal leveranciers
eHerkenning is een commerciële dienst die tegen betaling wordt aangeboden door een zestal leveranciers, zoals bijvoorbeeld KPN. U kunt zelf een keuze maken voor een van de leveranciers.

Betrouwbaarheidsniveaus
eHerkenning kent vijf betrouwbaarheidsniveaus. Voor het UWV dient u ten minste het één na hoogste betrouwbaarheidsniveau te hebben (EH3). Een hoger niveau garandeert een betere beveiliging, maar brengt ook meer kosten met zich mee.

Let op!
Uw aanvraag voor eHerkenning kan tot enkele weken duren. Kom dus direct in actie.

Werkgeversportaal
Via eHerkenning kunt u inloggen in het werkgeversportaal. Hier kunt u bijvoorbeeld ziek- en herstelmeldingen digitaal doorgeven.

Machtigingen en rechten
Bij de aanvraag van eHerkenning moet u uw machtigingen en rechten voor diensten voor het werkgeversportaal ook opnieuw aanvragen. Dit doet u via de leverancier van wie u eHerkenning afneemt.

Let op!
Vanaf het moment dat u start met eHerkenning beheert het UWV die machtigingen en rechten niet meer, maar doet uw leverancier dit. Dit geldt voor alle machtigingen en rechten voor alle medewerkers binnen uw organisatie die gebruikmaken van het werkgeversportaal.

Contact
Heeft u vragen over eHerkenning, neem dan contact op met Bianca Pruim of Diana Janssen van onze loonafdeling via 0222-314141 of salarisadministratie@nbceelman.nl.