De eerste verzoeken ter vaststelling van het omzetverlies over het vierde kwartaal (oktober t/m december) van 2020 zijn verstuurd naar ondernemers. Ondernemers ontvangen deze verzoeken per e-mail van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Reageren voor 1 juli
Ondernemers moeten voor 1 juli de definitieve omzetdaling over het vierde kwartaal doorgeven. Op basis hiervan ontvangen ze de definitieve TVL. Eerder is al 80% van het bedrag als voorschot uitbetaald.

Nabetaling of terugbetaling
De definitieve omzetdaling bepaalt of de ondernemer een nabetaling ontvangt of een deel van het voorschot moet terugbetalen.

Let op! Dit hoor je uiterlijk 16 weken na opgave van de definitieve omzetdaling.

Omvang tegemoetkoming
De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 voorzag in een tegemoetkoming van 50% tot 70% van de kosten van vaste lasten, afhankelijk van de omzetdaling. Deze daling moest ten minste 30% zijn. Bovenop de tegemoetkoming ontvingen detaillisten in de non-food een extra VGD-vergoeding (voorraad gesloten detailhandel).

Meestal voor 25 maart bericht
Het overgrote deel van de aanvragers, naar schatting zo’n 90%, zal al voor 25 maart het verzoek ter vaststelling van de RVO per e-mail ontvangen hebben.

Vergoeding op basis van branchecijfers
Voor de omvang van de vaste lasten van het bedrijf gaat de RVO uit van het branchegemiddelde via uw SBI-code in het Handelsregister. De werkelijke vaste lasten van een bedrijf zijn niet bepalend.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.