Veel ondernemers onderschatten de verplichtingen die verbonden zijn aan de verkoop via een webshop. Vooral nu in deze Coronatijd is een webshop interessant, maar houd vooral de rechten van consumenten in de gaten!

Niet alleen de lusten
Juist in deze Coronatijd hebben veel ondernemers het online ondernemen ontdekt. Hoe aantrekkelijk de verkoop via een webshop ook is, er zijn ook verplichtingen aan verbonden. Deze verplichtingen zijn in het leven geroepen om online consumenten zo veel mogelijk te beschermen. Onderschat dit dus niet.

Veel nadelige gevolgen
Als je hier niet met je webshop aan voldoet, heeft dit behoorlijk veel nadelige gevolgen. In de eerste plaats kan de consument de koopovereenkomst bijna altijd ontbinden en draai je automatisch op voor de kosten van de retourzending. Als je klant niet betaalt, zal een rechter sowieso altijd eerst toetsen of je alle verplichtingen in acht hebt genomen. Pas als is vastgesteld dat dat het geval is, zal de vordering worden toegewezen.

Let op! De Autoriteit Consument & Markt kan bij het niet-nakomen van de verplichtingen boetes opleggen en deze kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s.

Waar gaat het vooral mis?
Alleen handelsnaam?
Regelmatig wordt in webshops alleen de handelsnaam van de onderneming genoemd. Het is echter verplicht om altijd de naam te vermelden waarmee je bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze verplichting geldt, omdat een consument eenvoudig moet kunnen achterhalen met welke onderneming hij zaken doet.

Belangrijke informatie?
Voor webshops geldt dat consumenten te allen tijde alle informatie moeten kunnen vinden die nodig is om te bepalen of ze tot aankoop willen overgaan. Je moet daarbij in de eerste plaats denken aan informatie over de onderneming, waaronder de bedrijfsnaam is ingeschreven, de rechtsvorm van de onderneming, het KvK-nummer van de onderneming, het adres waarop de onderneming is ingeschreven en de contactgegevens inclusief e-mailadres. Deze informatie moet continu aanwezig zijn en dus ook voordat een consument aan het bestelproces begint.

Tip! Neem op elke pagina van de website een balk op met daarin de hiervoor genoemde gegevens.

Wat lever je eigenlijk?
De webshop moet ook alle relevante informatie bevatten van de diensten en/of producten die je verkoopt. Op de verkooppagina’s moet in ieder geval staan wat de prijs van het product of de dienst is, inclusief BTW en overige kosten. Ook moet je een duidelijke omschrijving geven van het product of dienst. Denk daarbij aan foto’s, technische informatie en informatie over de grootte en het gewicht van het product.

Wel even bevestigen
Het is noodzakelijk om iedere aankoop via de webshop schriftelijk te bevestigen, in ieder geval per e-mail. Doet je dat niet, dan komt er geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand en hoeft de consument ook niet te betalen.

Tip! Je mag de bevestiging ook verzenden via een andere duurzame gegevensdrager, zoals een account waartoe de consument permanent toegang heeft. Daarnaast moet je ook de algemene voorwaarden opnemen.

Zonder opgaaf van redenen ontbinden
Een online consument heeft bijna altijd het recht om de overeenkomst zonder opgave van reden binnen 14 dagen te ontbinden. Je moet de klant hierop wijzen, bijvoorbeeld in de webshop of in de bevestiging. Daarbij moet je een concept van de ontbindingsbrief opnemen. Doe je dat niet, dan wordt de ontbindingstermijn verlengd tot twaalf maanden of tot twee weken, nadat je alsnog de klant informeert.

De consumentenbescherming ziet bijvoorbeeld toe op het verstrekken van informatie over de onderneming, het verkochte product en het recht om de overeenkomst te ontbinden. Hou je je niet aan die verplichtingen, dan kan de overeenkomst bijna altijd worden ontbonden en de boetes zijn hoog!

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.

Bron: SRA