Personen die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering ervan. Ook zijn de landbouwnormen 2022 voor de BTW-aangifte bekend.

Landbouwnormen BTW-aangifte
De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor onttrekkingen voor eigen gebruik en de richtlijnen voor het bepalen van het privégebruik voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water. De cijfers zijn nodig voor de laatste BTW-aangifte over 2022.

Soms geen normbedragen
Bij sommige producten zijn geen normbedragen opgenomen, zoals bij vleeskalkoenen. Agrariërs moeten dan zelf hun verbruik berekenen met behulp van een dagprijs.

Verpachting
De cijfers inzake verpachting hebben betrekking op verpacht grasland en akkerland die ten behoeve van de landbouw worden gebruikt. De cijfers kunnen dus niet voor andere grondsoorten gebruikt worden, zoals voor tuinland of boomgaarden en voor grond bestemd voor recreatie.

Verpachte grond
De waarde van verpachte grond is een percentage van de waarde van onverpachte grond. De hoogte van het percentage is weer afhankelijk van de nog resterende looptijd van de pacht. Hoe korter de resterende looptijd, hoe hoger het percentage. Dit is minimaal 60% en maximaal 98% van de waarde in onverpachte staat.

Uiteenlopende waardes
De waarde van de grond verschilt per regio enorm. Zo bedraagt de normwaarde van een hectare grond op de Waddeneilanden €37.300, terwijl deze in de zuidelijke IJsselmeerpolders €147.900 is.

Tip! Je vindt alle waarden hier.

Heffing box 3
Verpachte gronden moeten voor de belastingheffing in box 3 aangemerkt worden als beleggingen/andere bezittingen. Hiervoor wordt een rendement verondersteld dat voor 2023 waarschijnlijk 6,17% bedraagt. Dit percentage wordt nog definitief vastgesteld. Over dit veronderstelde rendement betaal je 32% belasting.

Lagere waarde?
Ben je van mening dat de waarde van jouw grond lager is, dan kun je hiervan afwijken. Je dient dan wel te onderbouwen waarom naar jouw mening de standaardwaardering op jouw grond niet van toepassing is.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.