Als je voor het tweede kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) hebt aangevraagd, moet je uiterlijk 8 maart van dit jaar een vaststellingsverzoek indienen. Met dit vaststellingsverzoek geef je de definitieve omzetdaling over de periode door.

TVL
De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de Coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omzetdaling voor het tweede kwartaal van 2021 diende minimaal 30% te zijn.

Voorschot
Als je de TVL aanvraagt, ontvang je eerst een voorschot. Dit is gebaseerd op een schatting van de omzetdaling. Blijkt de werkelijke omzetdaling af te wijken, dan wordt dit gecorrigeerd bij de definitieve toekenning van de TVL.

Stuur bewijs mee
Stuur bij het vaststellingsverzoek het bewijs van de omzet mee. Dit kunnen bijvoorbeeld de BTW-aangiftes van de betreffende subsidieperiode zijn. De uitbetaling van de TVL verloopt dan sneller.

Deadline 8 maart
Je kunt het vaststellingsverzoek voor het tweede kwartaal van 2021, dus april tot en met juni, indienen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) tot 8 maart 2022 23.59 uur. Vergeet dit niet, want als je geen vaststellingsverzoek indient, moet je de ontvangen TVL over dit kwartaal weer terugbetalen.

Let op! Bij een TVL-aanvraag van €125.000 of meer moet je ook gelijk een accountantsproduct meesturen bij het indienen van de vaststelling.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.