Ondernemers die getroffen zijn door de Coronacrisis kunnen tot 1 april 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de meeste belastingschulden. Vanaf 1 april dit jaar moeten alle nieuwe betalingsverplichtingen weer voldaan worden. Als DGA moet je dan ook een mogelijke betalingsonmacht van de BV weer apart melden.

Betalingsonmacht
Als je als bestuurder van een BV uitstel van betaling voor de BV hebt aangevraagd, merkt de fiscus dit tot en met 31 maart 2022 ook aan als een melding van betalingsonmacht. De melding is tijdig en rechtsgeldig voor verschuldigde belasting die behoorde te zijn afgedragen of voldaan vanaf 12 maart 2020.

Let op! Dit betekent dat je vanaf 1 april 2022 de betalingsonmacht van de BV weer op de oude manier moet melden om de aansprakelijkheid als bestuurder te beperken.

Aflossen belastingschulden
Je moet de belastingschulden namelijk in beginsel vanaf 1 oktober 2022 aflossen. Je krijgt hiervoor vijf jaar de tijd.

Gevolgen melding
Een melding van betalingsonmacht beperkt de kans dat je aansprakelijk gesteld wordt voor belastingschulden van de BV. Zijn betalingsmoeilijkheden namelijk tijdig gemeld, dan is een bestuurder niet aansprakelijk, tenzij de inspecteur kan bewijzen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Naheffingsaanslagen tijdens bijzonder uitstel
Tijdens het bijzonder uitstel krijg je toch naheffingsaanslagen voor de belastingen waarvoor je bijzonder uitstel hebt. Op deze manier heb je een overzicht van de belastingschuld die je na het einde van het bijzonder uitstel moet gaan aflossen.

Let op! Deze naheffingsaanslagen en eventuele betaalverzuimboetes hoef je dus niet te betalen. Je hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.