Als DGA kun je meestal vrij eenvoudig een lening bij je BV afsluiten. Op deze manier stel je de belastingheffing uit. Maar denk wel aan de voorwaarden, anders loop je forse financiële risico’s.

Lenen bij de BV
DGA’s kunnen een lening afsluiten bij hun BV. Dit kan fiscaal interessant zijn. Om de hoogte van het bedrag dat een DGA kan lenen bij zijn BV te beperken, ligt er een wetsvoorstel om vanaf 2023 een maximum van € 500.000 vast te leggen. Maar ook tot die tijd en erna moet je ervoor zorgen dat een lening bij de eigen BV aan de nodige voorwaarden voldoet.

Voorwaarden op papier
Als je een lening afsluit, moet je ervoor zorgen dat je met de BV zakelijke voorwaarden afspreekt. Er moet in beginsel dus geen verschil zijn met een lening aan een willekeurige derde. Dat betekent dat je de lening moet vastleggen, inclusief een aflossingsschema. Ook moet er een reële rente worden afgesproken en moet je zorgen voor voldoende onderpand.

Navordering
Hou je je niet aan de fiscale voorwaarden, dan kan het zomaar gebeuren dat de inspecteur de lening als uitdeling aanmerkt en deze belast in box 2. Onlangs stapte een DGA naar de rechter omdat hem dit was overkomen. Onderzoek bracht echter aan het licht dat er geen schriftelijke overeenkomst was, geen aflossingsschema, er was geen onderpand aanwezig en de rente werd telkens op de lening bijgeschreven. De navordering bleef dan ook in stand.

Let op! Vanwege de Coronacrisis kun je als DGA soms een lager gebruikelijk loon afspreken. Eén van de voorwaarden is dan echter wel dat de rekeningcourant bij de BV hierdoor niet verder toeneemt.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.