Werkgevers die in het vierde kwartaal van vorig jaar, 2020, NOW 3.1 hebben aangevraagd, kunnen hun definitieve aanvraag indienen voor die periode. Je hebt nog wel even de tijd, want dit kan tot en met 22 februari 2023.

NOW 3.1
De NOW 3.1 voorzag in een tegemoetkoming van maximaal 80% van de loonkosten. De tegemoetkoming was afhankelijk van de omzetdaling, die minstens 20% en maximaal 100% kon bedragen.

Definitieve aanvraag
Een werkgever kon bij zijn aanvraag het omzetverlies schatten. Op basis hiervan werd een voorschot verstrekt. Nu de definitieve omzetcijfers bekend kunnen zijn, dienen deze te worden doorgegeven aan het UWV. Die zorgt dan voor de eindafrekening.

EHerkenning
Je kunt de definitieve aanvraag ook indienen met eHerkenning. Je moet dan beschikken over betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger. Een aantal gegevens in dan al ingevuld door het UWV. Je kunt de aanvraag echter ook zonder eHerkenning indienen.

Beslistermijn
Na de definitieve aanvraag berekent het UWV de definitieve tegemoetkoming zo snel mogelijk en meestal binnen 12 weken. Is extra onderzoek nodig, dan duurt de beslissing langer. Je ontvangt deze in ieder geval binnen 52 weken na de definitieve aanvraag.

Betalingsregeling
Ontvang je een nabetaling, dan maakt het UWV het bedrag zo snel mogelijk naar je over. Je hoeft hiervoor niets te doen. Moet je terugbetalen, dan ontvang je hierover ook bericht. Je kunt dan tevens een betalingsregeling afspreken.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.