Ondernemers die voor het eerste kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) hebben aangevraagd, hoeven de definitieve vaststelling pas uiterlijk 12 november van dit jaar aan te leveren. Oorspronkelijk was dit 1 oktober.

TVL
De TVL is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die, al dan niet vanwege de Coronacrisis, minstens 30% omzetverlies geleden hebben. De tegemoetkoming bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 maximaal 85% van de vaste lasten, bij 100% omzetverlies. Bij minder omzetverlies werd de tegemoetkoming evenredig verminderd.

Schatting
Het omzetverlies werd in eerste instantie gebaseerd op een schatting. Nu de definitieve omzetcijfers bekend zijn, moet de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Ondernemers worden hier per e-mail op geattendeerd.

Terugbetalen
Ondernemers die het omzetverlies te royaal hebben ingeschat, moeten mogelijk een deel van de ontvangen TVL terugbetalen. Waar dit moeilijkheden oplevert, kan een betalingsregeling worden getroffen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Let op! Ondernemers die €125.000 of meer TVL aanvragen, moeten extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct en moeten dit direct meesturen bij het indienen van de vaststelling.

Welk accountantsproduct?
Welk accountantsproduct een ondernemer nodig heeft, hangt ervan af of het bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet. Als een bedrijf controleplichtig is, heeft men een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ nodig. Is dit niet het geval, dan is een ‘samenstellingsverklaring’ nodig.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.