Ondernemers krijgen twee maanden langer de tijd om aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de definitieve omzetdaling door te geven in het kader van de TVL over het vierde kwartaal van 2020, de periode oktober t/m december 2020. De gegevens moeten vóór 1 september van dit jaar worden aangeleverd in plaats van 1 juli.

TVL
De tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemers die door Corona minstens 30% minder omzet hebben gedraaid. De tegemoetkoming bedroeg in het vierde kwartaal van 2020 maximaal 70% bij 100% omzetverlies.

Voorschot
Op basis van een schatting van het omzetverlies wordt 80% van de TVL als voorschot uitgekeerd. Later moet de definitieve omzetdaling worden doorgegeven aan de RVO (rvo.nl). De definitieve omzetdaling in het vierde kwartaal van 2020 moet je dus vóór 1 september van dit jaar aanleveren.

BTW-aangiftes
De omzet dien je bij voorkeur aan te leveren via de BTW-aangiftes, maar een uitdraai uit het boekhoudprogramma of via een goedgekeurde jaarrekening is ook mogelijk.

Definitieve vaststelling
De definitieve vaststelling van de TVL volgt maximaal 16 weken later. Daarna volgt uitbetaling van het restant aan TVL. Heb je het omzetverlies te royaal ingeschat, dan moet je mogelijk TVL terugbetalen. Hiervoor zijn desgewenst betalingsregelingen mogelijk.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.