Kocht je in 2021 een onroerende zaak of huurde je in 2022 een onroerende zaak? Controleer dan of je mogelijk uiterlijk 28 januari 2023 een melding moet doen aan jouw verkoper of verhuurder en aan de Belastingdienst.

BTW-belaste levering onroerende zaak 2021
Kocht je in 2021 een onroerende zaak en koos je samen met de verkoper voor een BTW-belaste levering van deze onroerende zaak? Dan moet je uiterlijk 28 januari 2023 een schriftelijk verklaring afgeven aan de verkoper én de Belastingdienst dat je aan de zogenaamde 90%-norm (of in bepaalde gevallen de 70%-norm) hebt voldaan.
De 90%-norm houdt in dat je de onroerende zaak zowel in 2021 als in 2022 voor 90% of meer heeft gebruikt voor BTW-belaste prestaties. Voor sommige branches – denk aan makelaars in onroerende zaken, reisbureaus, juridisch zelfstandige arbodiensten en postvervoersbedrijven – geldt een 70%-norm in plaats van een 90%-norm.

Let op! Is jouw boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar? Dan moet je binnen vier weken na afloop van jouw boekjaar de schriftelijk verklaring afgeven.

BTW-belaste huur onroerende zaak in 2022
Huurde je in 2022 een onroerende zaak en koos je samen met de verhuurder voor een BTW-belaste verhuur van deze onroerende zaak? En voldeed je in 2022 niet aan de zogenaamde 90%-norm (of in bepaalde gevallen de 70%-norm)? Dan moet je uiterlijk 28 januari 2023 een schriftelijke melding hiervan doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst.
De 90%-norm houdt in dat je de onroerende zaak in 2022 voor 90% of meer hebt gebruikt voor BTW-belaste prestaties. Ook hier geldt voor sommige branches een 70%-norm in plaats van een 90%-norm.

Let op! Is jouw boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar? Dan moet je de schriftelijke melding doen binnen vier weken na afloop van jouw boekjaar.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.