De huidige Coronacrisis zal doorgaans worden aangemerkt als een ‘bijzondere omstandigheid’ voor de herinvesteringsreserve (HIR). Dit betekent dat de HIR vanwege de Coronacrisis niet uiterlijk in het derde jaar na de vorming ervan verplicht in de winst hoeft te vallen.

Herinvesteringsreserve (HIR)
Als je een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, moet je hierover belasting betalen. Je kunt dit voorkomen door voor de boekwinst een HIR te vormen. Als je het voornemen hebt om te herinvesteren en later een ander bedrijfsmiddel koopt, kun je de HIR hierop afboeken. Je betaalt de belasting dan gespreid via de lagere afschrijvingen.

Wat als je geen ander bedrijfsmiddel koopt?
Koop je uiterlijk in het derde jaar na vorming van de HIR geen bedrijfsmiddel waarop je de HIR kunt afboeken, dan valt de HIR in de winst en betaal je er belasting over. Dit is alleen anders als er sprake is van een zogenaamde ‘bijzondere omstandigheid’, bijvoorbeeld vertraging doordat de afgifte van speciale vergunningen langer duurt.

Corona is bijzondere omstandigheid
Onlangs werd bekend dat de huidige Coronacrisis doorgaans zal worden aangemerkt als bijzondere omstandigheid. Dit betekent dat wanneer je, vanwege Corona, niet uiterlijk na het derde jaar waarin je de HIR vormde een ander bedrijfsmiddel terugkoopt, je de HIR meestal nog niet aan de winst hoeft toe te voegen.

Let op! Er moet wel een begin van uitvoering met de herinvestering zijn gemaakt.

Belastingdienst ruimhartig
Desgewenst zul je de vertragende factoren aannemelijk moeten maken. Daarbij is wel aangegeven dat de Belastingdienst ruimhartig met de toezegging om zal gaan.

Contact
Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-314141 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder.