Als het goed is, ontvang je binnenkort de nieuwe WOZ-waarde van jouw woning en/of bedrijfspand. Check deze goed, want de vastgestelde waardes kloppen niet altijd en kunnen daardoor tot extra te betalen belasting leiden. Daarbij is de WOZ-waarde ook bepalend voor jouw eigenwoningforfait.

Peildatum 1 januari 2022

Voor wat betreft de WOZ-waarde van jouw bedrijfspand of woning in 2023 gaat de gemeente in de regel uit van de waarde op 1 januari 2022. De waarde van jouw woning zal waarschijnlijk zijn gestegen, want de gemiddelde waardestijging van woningen was op 1 januari 2022 maar liefst 8,6% ten opzichte van het jaar ervoor.

Taxatie

Het checken van de WOZ-waarde van jouw woning kan met name nuttig zijn als jouw woning al enige tijd niet is getaxeerd. De gemeente taxeert namelijk slechts een gering aantal woningen en leidt de waarde van andere woningen hiervan af of baseert zich op recente verkoopcijfers. Ook voor bedrijfspanden baseert men zich veelal op verkoopcijfers of op de huuropbrengst.

Individuele afwijkingen

Houd er rekening mee dat de waardes van panden onderling kunnen afwijken op basis van individuele factoren, zoals achterstallig onderhoud of betonrot. Ook de omgeving speelt een rol bij de waardering. Is er bijvoorbeeld sprake van stank- of parkeeroverlast? Let daarbij op, want dit aspecten zijn niet eenduidig en kunnen verschillend uitwerken op de WOZ-waarde. Zo is een woning naast de snelweg vaak minder aantrekkelijk, maar voor een transportonderneming juist niet.

Hoe checken?

Je kunt de WOZ-waarde van uw pand checken door bij jouw gemeente na te gaan hoe de waardering van uw pand tot stand is gekomen. Vaak staat dit al op de WOZ-beschikking vermeld. Voor woningen kun je de WOZ-waardes van vergelijkbare panden gratis checken via www.wozwaardeloket.nl. Verder kunt u tegen een vergoeding van € 2,80 bij het Kadaster een overzicht krijgen van recente verkoopprijzen van woningen (zie www.kadaster.nl/producten/woning/koopsominformatie).

Contact

Zijn er vragen over bovenstaand bericht, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0222-31414 voor onze vestiging op Texel of 0223-612255 voor onze vestiging in Den Helder