Betekenis algemeen verbindend verklaren
Wanneer werkgevers en werknemerspartijen een CAO afsluiten kan deze worden aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met de vraag aan de minister om de CAO algemeen verbindend te verklaren.

Een algemeen verbindendverklaring houdt in dat de betreffende CAO dwingend van toepassing is op alle werknemers en werkgevers in de betreffende bedrijfstak, dus ook de werkgevers en werknemers die geen lid zijn van een van de CAO-partijen. Het doel hiervan is om binnen de betreffende bedrijfstak de concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Het is dus ter bescherming van de medewerkers in de bedrijfstak.

Looptijd CAO Retail Non-Food
Op 15 maart 2019 is de CAO Retail Non-Food (voorheen Fashion, Sport & Lifestyle) algemeen verbindend verklaard. Deze CAO gaat in per 1 juli 2018 en geldt tot en met 31 december 2020. De volledige CAO-tekst vindt u hier.

De CAO Retail Non-Food is een raam-CAO. Dit betekent dat het gedeelte tot en met “IV Collectieve Regelingen” en alle bijlagen (behalve bijlage 1b: loontabellen per branche/sector) voor alle ondernemingen gelden. De andere artikelen zijn opgenomen in modules en gelden voor bepaalde branches/sectoren.